Uvjeti kupnje i naplate ulaznica za Javnu ustanovu Park prirode Velebit

Kupovina i plaćanje ulaznica putem Internet trgovine Javne ustanove Park prirode Velebit (dalje u tekstu: Internet trgovina) moguća je samo za lokacije kojima upravlja Javna ustanova Park prirode Velebit (dalje u tekstu: Park prirode Velebit) s kojom je tvrtka RAO d.o.o. zaključila ugovor o distribuciji i naplati ulaznica putem Internetske stranice.

Uz Uvjete kupnje ulaznica putem Internet trgovine za lokacije kojima upravlja Park prirode Velebit, primjenjuju se i Pravila privatnosti Parka prirode Velebit.

Vrste ulaznica

Putem Internet trgovine Korisnici mogu kupiti standardne vrste ulaznica po važećem cjeniku Parka prirode Velebit.

Korisnik prilikom kupovine ulaznica na Internet trgovini odabire vrstu i količinu ulaznica koje želi kupiti.

Korištenjem kupljene ulaznice kupac podliježe uvjetima i načinu korištenja ulaznice Parka prirode Velebit, a razdoblje korištenja ulaznice određeno je vrstom kupljene ulaznice.

Izdavanje računa

Uvođenjem Zakona o fiskalizaciji ulaznica nema vrijednost računa, već se uz kupljenu ulaznicu izdaje račun.

Račun i ulaznica biti će poslani na prijavljenu e-mail adresu Korisnika.

Ako Korisnik želi izdavanje R1 računa, Korisnik obvezno unosi podatke potrebne za izdavanje R1 računa prije same potvrde narudžbe i plaćanja. Korisnik odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine. Naknadne promjene nisu moguće.

Print@home ulaznice – preuzimanje i korištenje

Print@home je usluga ispisa ulaznice kupljene putem Internet trgovine (dalje u tekstu: Print@home ulaznica). Svaka Print@home ulaznica ima ispisan zaseban (jedinstveni) 1D bar kod. Za svaku ulaznicu ispisuje se jedna Print@home ulaznica s jednim 1D bar kodom.

Po završenoj kupovini Korisnik je dužan ispisati kupljenu Print@home ulaznicu i ponijeti istu sa sobom prilikom dolaska na lokacije Parka prirode Velebit. Iznimno, u slučaju nemogućnosti ispisa Print@home ulaznice, Korisnik istu može predočiti putem pametnog mobilnog telefona. Naknadni ispis Print@home ulaznice na prodajnim mjestima Parka prirode Velebit nije moguć.

Prilikom dolaska na lokacije Parka prirode Velebit Korisnik je dužan očitati Print@home ulaznicu na uređajima za kontrolu ulaza na lokaciji Parka prirode Velebit ili predočiti ulaznicu djelatniku Parka prirode Velebit zaduženom za kontrolu ulaza, kako bi se izvršila evidencija i poništenje Print@home ulaznice.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje ili mijenjanje Print@home ulaznice!

Ukoliko se pojavi duplikat Print@home ulaznice, pravo ulaza i valjanost ulaznice ostvaruje prva osoba koja takvu Print@home ulaznicu očita na uređajima za kontrolu ulaza ili predoči istu djelatniku Parka prirode Velebit koji je zadužen za kontrolu ulaznica.

Korisnik je odgovoran za ispis i korištenje Print@home ulaznice koju će zaprimiti na prijavljenu e-mail adresu nakon završenog postupka kupovine putem Internet trgovine.

Park prirode Velebit i tvrtka RAO d.o.o. nisu odgovorni u slučaju pojave duplikata Print@home ulaznice, kao i u slučaju bilo kojeg drugog načina zlouporabe izdane, naplaćene i isporučene Print@home ulaznice.

U slučaju prenošenja Print@home ulaznice s Korisnika (kupca) na treću osobu, ovi Uvjeti prenose se i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne ulaznice. Korisnik je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Uvjeta.

Za sve dodatne informacije o Parku prirode Velebit (radno vrijeme, sadržaji, događanja i slično) te o vrstama i načinu korištenja ulaznica, Korisnika se ovim putem upućuje na službene Internet stranice Parka prirode Velebit: www.pp-velebit.hr.

Otkazivanje i/ili zamjena kupljenih ulaznica

Sve narudžbe i kupovine ulaznica putem Internet trgovine obvezujuće su i konačne, te se iste ne mogu otkazati, izmijeniti ili nadoplatiti za drugu vrstu ulaznica.

Svaka Print@home ulaznica kupljena putem Internet trgovine postaje važeća nakon završenog postupka kupovine, tj. poslane Potvrde o kupovini i izdanog računa.

Ukoliko se Print@home ulaznica ne iskoristi, istu nije moguće vratiti i ostvariti povrat novčanih sredstava.

Upiti, prigovori i reklamacije

Svi upiti i zahtjevi za dodatnim informacijama u vezi s Internet trgovinom Parka prirode Velebit mogu se slati na e-mail: velebit@pp-velebit.hr

Svi upiti, prigovori i reklamacije u vezi s korištenjem kupljenih ulaznica mogu se dobiti direktno na lokacijama Parka prirode Velebit i/ili na službenim internetskim stranicama Parka prirode Velebit.

Svi upiti, prigovori i reklamacije u vezi rada Internet trgovine za kupovinu i naplatu ulaznica mogu se poslati na e-mail: velebit@pp-velebit.hr

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj Internet trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost online plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi PCI DSS Level 1 koja predstavlja najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za online plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to, održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!